Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin este organizat în baza Legii 218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi funcţionează pe baza legilor, decretelor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, dispoziţiilor, ordinelor, regulamentelor, instrucţiunilor şi a celorlalte acte normative emise de ministrul administraţiei şi internelor, precum şi a dispoziţiilor inspectorului general al Poliţiei Române şi a prezentului regulament.

Activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin se desfăşoară pe baza şi în executarea legii, acţionând pentru aparărea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, a avutului public şi privat, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi ale statului.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin are competenţă de a organiza, coordona şi executa activităţile de asigurare a respectării ordinii şi liniştii publice, de apărare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, a avutului public şi privat, de prevenire şi descoperire a infracţiunilor, aducându-şi contribuţia la realizarea şi consolidarea statului de drept.