Prevenirea criminalităţii constituie, alături de combaterea acesteia, un pilon esenţial al activităţii Poliţiei Române, care contribuie la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor şi ale comunităţii, a proprietăţii private şi publice precum şi la apărarea ordinii publice.

Detalii